Phòng truyền thông
CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đơn vị công tác truyền thông và cung cấp các dịch vụ truyền thông

Công việc

Truyền thông chuyên nghiệp

Truyền thông cho một đội bóng đá ở giải chuyên nghiệp cấp quốc gia, đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên nghiệp thực hiện nhằm tiếp cận và lan tỏa được sức nóng đến với người hâm mộ cả nước.

Xem thêm...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Media – Digital Marketing Agency

Không chỉ riêng lĩnh vực thể thao, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế

Dịch vụ cung cấp

Không chỉ riêng lĩnh vực thể thao, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế

Truyền thông

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ truyền thông từ mức độ cơ bản cho tới nâng cao.

TÌM HIỂU THÊM

Thiết kế đồ họa

Dịch vụ thiết kế là nền tảng cho mọi truyền thông quảng cáo, chúng tôi tự tin mình làm tốt!

TÌM HIỂU THÊM

Thiết kế phần mềm

Chúng tôi làm việc chuyên nghiệp và chúng tôi cũng có thể sản xuất được phần mềm như Website, App...

TÌM HIỂU THÊM

Ngoài các dịch vụ kể trên, chúng tôi còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác, bạn có thể tìm hiểu thêm trang dịch vụ của chúng tôi.

Vào trang dịch vụ

Giới thiệu dự án đã làm

Chúng tôi tự tin về công việc chuyên môn và đã hoàn thành các dự án tiêu biểu