Tư duy dự án hay Tư duy sản phẩm?

Bảng mục lục

Có rất nhiều tổ chức, cá nhân hiện tại đã làm tốt khâu tổ chức, điều phối và tư duy dự án hoặc sản phẩm. Nhưng hầu hết trong các khái niệm thiết  kế về UX/UI, tôi nhận thấy các bạn vẫn chưa hiểu rõ về khác biệt để khi làm việc, nên tập trung vào dự án hay sản phẩm. Hơn nữa cũng có nhiều tổ chức, Nhóm phát triển và đặc biệt là chủ sở hữu sản phẩm phải vật lộn với việc tìm kiếm sự cân bằng. Trong bài đăng trên blog này, tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về sự khác biệt giữa việc có một dự án hay một tư duy về sản phẩm.

Bộ tư duy dự án (Project mindset)

Trước hết, không có gì sai với một dự án. Đó là một cách tiếp cận tuyệt vời để thực hiện một tập hợp các hoạt động trong một khoảng thời gian đã định trước nhằm đạt được một mục đích cụ thể. Một dự án có thể mang lại sự tập trung cần thiết và kích thích sự hợp tác và làm việc theo nhóm nhằm thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng và hấp dẫn.

Mặc dù dự án có thể là một cách tiếp cận tuyệt vời, nhưng chúng thường được sử dụng không chính xác. Các tổ chức khởi động rất nhiều dự án với các nhóm tạm thời có trọng tâm chính là phân phối đúng thời hạn, ngân sách và trong phạm vi. Tất cả những ràng buộc này được thiết lập trong đá. Khi các thỏa thuận đã thực hiện trước đó được hoàn thành, dự án đã tuyên bố thành công.

Các mùi khác thường xảy ra trong văn hóa dự án là chỉ định các nhà phát triển dựa trên tính khả dụng của họ trong ‘công cụ lập kế hoạch tài nguyên’ và do đó liên tục thay đổi thành phần nhóm. Các thiết kế trả trước lớn. Quản lý dự án thông qua biểu đồ Gantt. Báo cáo mở rộng với nhiều thông tin không liên quan và yêu cầu các nhà phát triển giải thích mỗi giờ họ đã bỏ ra.

Tất nhiên thời hạn, ngân sách và phạm vi là quan trọng, nhưng cuối cùng, tất cả đều là việc xây dựng sản phẩm phù hợp cho khách hàng. Đó là liên tục tối ưu hóa giá trị được phân phối. Một dự án đáp ứng tất cả các thời hạn, trong phạm vi ngân sách và phạm vi đã thỏa thuận ban đầu vẫn có thể dẫn đến một sản phẩm tồi. Hay nói một cách thẳng thắn hơn: nó sẽ dẫn đến một sản phẩm tồi tàn. Nó có nghĩa là bạn đã không học được bất cứ điều gì trong suốt dự án hoặc bạn chưa phản hồi về những bài học kinh nghiệm đã đạt được.

Kết quả sẽ là “hoạt động thành công (dự án), nhưng bệnh nhân đã chết (sản phẩm)”

Bộ tư duy về sản phẩm (Product mindset)

Tôi muốn tập trung vào sản phẩm thực tế thay vì một dự án tạm thời. Các sản phẩm cũng có xu hướng có tuổi thọ cao hơn so với các dự án. Soạn các đội cố định, ổn định. Tập trung vào kết quả mà nhóm cung cấp thay vì đầu ra. Cung cấp cho các nhóm sự tự do và trách nhiệm để nghĩ ra một chiến lược mà họ tin rằng sẽ mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Tạo điều kiện cho các nhóm thiết lập một quy trình hỗ trợ họ trong việc xây dựng các sản phẩm này. Kích thích các nhóm thực hiện công việc thay vì thúc đẩy nó. Điều này sẽ dẫn đến sự tập trung rõ ràng cho Nhóm Phát triển và mang lại cơ hội cho tốc độ phân phối liên tục bền vững.

Sử dụng tư duy sản phẩm như vậy có nghĩa là đo lường thành công bằng các chỉ số kinh doanh như tỷ lệ chấp nhận và giữ chân người dùng cũng như doanh thu hoặc chi phí tiết kiệm được trên mỗi tính năng. Điều này dẫn đến ít lãng phí hơn, nhiều sáng tạo hơn và nhiều bản phát hành hơn (từ tài liệu đào tạo Scrum.org).

Chủ sở hữu sản phẩm tuyệt vời hiểu rằng mặc dù có giá trị trong việc sử dụng phương pháp tiếp cận dự án, nhưng họ thích tư duy về sản phẩm hơn và do đó:

  • Tạo và đại diện cho chiến lược và tầm nhìn của sản phẩm;
  • Tập trung vào việc đạt được sự hài lòng của khách hàng;
  • Liên tục cân bằng mức độ ưu tiên, rủi ro, giá trị, cơ hội học hỏi và sự phụ thuộc với nhau để xác định các bước tiếp theo trong việc xây dựng sản phẩm phù hợp;
  • Tạo lộ trình sản phẩm với các bản phát hành thường xuyên
  • Tối đa hóa doanh thu và Lợi tức đầu tư
  • Và quan trọng nhất: xây dựng sản phẩm phù hợp!

Suy nghĩ của bạn là gì?

Trong bài đăng trên blog này, tôi đã mô tả sự khác biệt của tôi giữa việc có một dự án hoặc tư duy về sản phẩm. Tất nhiên, sự phân biệt không phải lúc nào cũng rõ ràng và chắc chắn không có gì sai với các dự án. Tuy nhiên, những mùi thường đi kèm là sai. Cố gắng ngăn chặn hoặc giảm thiểu chúng.

Tư duy phổ biến nhất trong tổ chức của bạn là gì? Suy nghĩ của riêng bạn là gì? Bạn có ăn mừng sự thành công của một dự án hoặc một sản phẩm không? Hoặc cả hai? Tôi rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của bạn với chủ đề này!

Theo Barry Overeem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *