Xin chào các bạn

Công ty cổ phần bóng đá

Tài liệu: Brochure mời tài trợ quảng cáo năm 2020

Liên hệ thắc mắc

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chúng tôi là một câu lạc bộ mới. Chưa có nhiều nhà tài trợ quan tâm. Nhưng với sự chuyên nghiệp và luôn luôn cố gắng từng ngày. Chúng tôi hi vọng các bạn quan tâm và ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có nguồn tài chính vững chắc trong chiến lược phát triển lâu dài mà chúng tôi đặt ra.

Tài trợ chúng tôi bạn được gì?

Xin mời xem: các quyền lợi của nhà tài trợ

Brochure mời tài trợ quảng cáo năm 2020